BAB 2: KELEBIHAN FERTIGASI

4:10 AM

BAB 2: KELEBIHAN FERTIGASI

Kaedah ini mempunyai kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah konvensional. Di antara kelebihannya ialah :

1. Nutrient yang lengkap diberi boleh dikawal dari segi jumlah dan kehendak tanaman mengikut peringkat umur tumbuhan

2. Media dan persekitaran yang bersih menjamin dan menghindar masalah penyakit

3. Mengatasi masalah tanah ( tidak subur, perumah penyakit dan perosak )

4. Hasil yang lebih tinggi kerana tiada pembaziran dan akar menerima nutrient yang secukupnya

5. Tiada masalah merumpai/rumput

6. Kualiti hasil yang lebih baik

7. Penggunaan air dan baja yang lebih cekap dan ekonomi

8. Penjimatan tenaga buruh dengan system automatic

9. Kurang penggunaan racun

10. Jarak tanaman rapat dan diurus secara sistematik

11. Penyakit tidak boleh berjangkit antara pokok

0 comments: