Fertigasi

3:02 AM

Fertigasi

Fertigasi (fertigation) berasal daripada perkataan "fertilizer" dan "Irrigation". Definasi Fertigasi adalah satu kaedah penanaman yang mana pemberian baja yang lengkap kepada tanaman diberikan dalam bentuk larutan dan disalurkan ke zon akar melalui sistem pengairan titis.

Pokok ditanam di dalam bekas atau polibeg yang mengandungi media bukan tanah yang sesuai. Media yang biasa digunakan adalah sekam bakar dan sabut proses (ratio 50:50) yang mempunyai pH 6.5 - 6.8. Pembajaan yang diberikan mengikut formulasi baja yang tertentu bergantung kepada jenis tanaman.

Tanaman kebiasaannya ditanam di tapak penanaman yang mempunyai struktur pelindung hujan dan serangga.

Penanaman Secara Fertigasi

Kebaikan
1. Meningkatkan hasil per unit dengan kepadatan tinggi

2. Mengatasi masalah tanah yang tidak subur

3. Nutrien dapat diberi mengikut peringkat pertumbuhan

4. Dapat menghindar penyakit pokok

5. Masalah rumpai kurang

6. Penggunaan racun dapat dikurangkan

7. Hasil yang lebih tinggi dan berkualiti


Masalah/halangan
1. Modal permulaan yang tinggi

2. Kos baja tinggi

3.Risiko kerugian yang tinggi dan tenaga buruh yang intensif

4.Kekurangan pengetahuan aspek baja dan penjagan rapi

5. Memerlu kualiti airyang baik

6. Memerlukan varieti yang sesuai dengan cuaca setempat

7. Memerlukan media, suhu dan kelembapan yang sesuai

0 comments: